3. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice od vlastníka sousedního pozemku

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 8/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice od vlastníka sousedního pozemku

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Nedoporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice …

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K výše uvedenému prodeji části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, Odbor majetku a investic, které nesouhlasí s prodejem do doby vypracování podrobné projektové dokumentace a vydání stavebního povolení.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě