10. Prodej pozemku parc.č. 3560, jehož součástí je dům čp 865 Grafická 46, vše k.ú. Smíchov

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 8/10/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Prodej pozemku parc.č. 3560, jehož součástí je dům čp 865 Grafická 46, vše k.ú. Smíchov

Prodej nemovitosti jako celek Bytovému družstvu Grafická 865/46, dle platných Zásad prodeje bytových domů městské části Praha 5.
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. schválit prodej pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 na adrese Grafická 46, Praha 5 včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Smíchov, Bytovému družstvu Grafická 865/46, IČO 059 39 143, se sídlem Grafická 865/46, Smíchov, 150 00 Praha 5,založenému z oprávněných nájemců, dle platných Zásad prodeje bytových domů MČ Praha 5 a v souladu se schváleným záměrem ZMČ č. usn. 13/7/2016 ze dne 23. 6. 2016, za cenu dle znaleckého posudku Ing. Beneše č. 4428-028/16 z 20. 2. 2016, tzn. 22. 900. 000 Kč (pro uznání slevy z kupní ceny nebude zahrnuto období od odevzdání veškerých podkladů ze strany BD nutných pro schválení prodeje, do schválení prodeje ZMČ P5)

    Datum první doručené nabídky  27. 10. 2016

    Datum přijetí společné závazné nabídky  19. 12. 2016
    Datum odevzdání dokladů pro schválení prodeje 9.5.2017

  2. schválit dohodu o vzájemném vyrovnání  závazků mezi MČ Praha 5 a  … , stavebníkem a oprávněným nájemcem půdního bytu č. 24 v domě Grafická 865/46 a Bytovým družstvem Grafická 865/46, Praha 5, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s privatizací domu Grafická 865/46

  3. schválit dohodu o vzájemném vyrovnání  závazků mezi MČ Praha 5 a  … , stavebníkem a oprávněným nájemcem půdního bytu č. 25 v domě Grafická 865/46 a Bytovým družstvem Grafická 865/46, Praha 5, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s privatizací domu Grafická 865/46

  4. schválit dohodu o vzájemném vyrovnání  závazků mezi MČ Praha 5 a  … , stavebníkem a oprávněným nájemcem půdního bytu č. 26 v domě Grafická 865/46 a Bytovým družstvem Grafická 865/46, Praha 5, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s privatizací domu Grafická 865/46

Usnesení bylo schváleno 7-2-0 hlasy

Pan P. Chramosta podal protinávrh a to VMI nedoporučuje ZMČ schválit výše uvedený prodej pozemku z důvodu chybně provedeného posudku, který zapříčinil zásadní podhodnocení uvedené nemovitosti a tudíž možné poškození hl. m. Prahy nebo MČ Praha 5.

Protinávrh nebyl přijat 2-7-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě