8. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1715/10 v k.ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/8/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1715/10 v k.ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 1715/10 o výměře 19 m2 v k.ú. Košíře  vlastníkovi  stavby garáže  … , za cenu dle znaleckého posudku č. 4624-224/16,tj. 80 465 Kč 

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě