7. Č.p 278 Štefánikova č.o. 40 – prodej bytové jednotky vlastníkovi sousední jednotky za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p 278 Štefánikova č.o. 40 – prodej bytové jednotky vlastníkovi sousední jednotky za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

Prodej bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 278 a pozemku parc.č. 96 (zastavěná plocha a nádvoří) , vše k.ú. Smíchov dle Statutu… vlastníkovi sousedního, původně administrativně rozděleného bytu, který přijal nabídku na odkoupení v souladu se záměrem schváleným usnesením ZMČ 16/10/2017 dne 16.2.2017
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit Prodej  bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 278 a pozemku parc.č. 96 (zastavěná plocha a nádvoří) , vše k.ú. Smíchov dle Statutu… vlastníkovi sousedního, původně administrativně rozděleného bytu, který přijal nabídku na odkoupení v souladu se záměrem schváleným usnesením ZMČ 16/10/2017 dne 16.2.2017 takto:

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 5.4.2017
  datum akceptace nabídky: 7.4.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích o velikosti: 583/11503
  plocha bytu dle PV: 58,3 m2
  kupující:  …
  kupní cena : 2.273.700,- Kč, bez slevy

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě