4. Č.p. 286 Nádražní č.o.20 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 286 Nádražní č.o.20 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

Prodej jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 286, stojící na pozemku parc.č. 652/1 a  podílu na pozemku parc.č. 652/1 (zastavěná plocha a nádvoří) , vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle občanského zákoníku, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej  jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 286, stojící na pozemku parc.č. 652/1 a  podílu na pozemku parc.č. 652/1 (zastavěná plocha a nádvoří) , vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle občanského zákoníku, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 6.3.2017
  datum akceptace nabídky: 22.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 323/6912
  plocha bytu dle PV: 32,3 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.130.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 169.575,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:  0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:  0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě