2. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Prodej jednotek včetně podílů na společných částech budovy č.p. 201-202, stojící na pozemku parc.č. 1408/12, podílů na pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří) a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej jednotek  včetně podílů na společných částech budovy č.p. 201, 202, stojící na pozemku parc.č. 1408/12, podílů na pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří)  a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 13.2.2017
  datum akceptace nabídky: 7.4.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 723/25006
  plocha bytu dle PV: 72,3 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.385.900,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 357.885,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:  119.295,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:            0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 3.2.2017
  datum akceptace nabídky: 29.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 726/25006
  plocha bytu dle PV: 72,6 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.541.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 381.150,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:  127.050,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:            0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 6.2.2017
  datum akceptace nabídky: 29.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 402/25006
  plocha bytu dle PV: 40,2 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.326.600,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 198.990,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 17.2.2017
  datum akceptace nabídky: 12.4.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 513/25006
  plocha bytu dle PV: 51,3 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.692.900,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 253.935,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 7.2.2017
  datum akceptace nabídky: 28.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 403/25006
  plocha bytu dle PV: 40,3 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.410.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 211.575,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    70.525,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:            0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 6.2.2017
  datum akceptace nabídky: 4.4.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 769/25006
  plocha bytu dle PV: 76,9 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.691.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 403.725,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    134.575,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:              0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě