1. Schválení programu 7. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 27.04.2017, schválení zápisu 6. zasedání VMI konaného dne 06.04.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 7. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 27.04.2017, schválení zápisu 6. zasedání VMI konaného dne 06.04.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 7. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 27.04.2017

  Stažen bod 8 z důvodu plánované schůzky pana Damaška s žadatelem a násleného doplnění materiálu o další informace

  7/0/0

Schvaluje:

 1. Zápis 6. zasedání VMI konaného dne 06.04.2017

  5/0/2

Volí:

 1. Ověřovatele/ověřovatelku zápisu: JUDr.Ing.Aschenbrennerová

  6/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě