6. Různé

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Různé

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

  nové termíny zasedání VMI:
  27. dubna 2017
  11. května 2017
  25. května 2017
  8. června 2017
  22. června 2017

  27. dubna 2017 a 8. června 2017 od 17:00, ostatní termíny od 16:30
  v zasedací místnosti 330, Náměstí 14. října 4, 3. patro.

  Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy