5. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Prodej jednotek včetně podílů na společných částech budovy č.p. 201-202, stojící na pozemku parc.č. 1408/12, podílů na pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří) a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej jednotek  včetně podílů na společných částech budovy č.p. 201, 202, stojící na pozemku parc.č. 1408/12, podílů na pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří)  a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 3.2.2017
  datum akceptace nabídky: 22.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 779/25006
  plocha bytu dle PV: 77,9 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.726.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 408.975,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 9.2.2017
  datum akceptace nabídky: 15.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 724/25006
  plocha bytu dle PV: 72,4 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.534.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 380.100,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 2.2.2017
  datum akceptace nabídky: 22.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 778/25006
  plocha bytu dle PV: 77,8 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.723.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 6.2.2017
  datum akceptace nabídky: 7.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 497/25006
  plocha bytu dle PV: 49,7 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.739.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 17.2.2017
  datum akceptace nabídky: 16.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 768/25006
  plocha bytu dle PV: 76,8 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku:2.688.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3:  403.200,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 17.2.2017
  datum akceptace nabídky: 13.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 506/25006
  plocha bytu dle PV: 50,6 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku:1.771.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 14.2.2017
  datum akceptace nabídky: 27.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 402/25006
  plocha bytu dle PV: 40,2 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.407.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:    0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:    0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 6-1-1 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytů 201-02-201/18 a 202/01-202/16 vymezených Prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám oprávněným nájemcům bytů a nabídkové ceny dle znaleckých posudků na jednotlivé byty z 15.11.2016 s možností poskytnutí slevy z kupní ceny v souladu s platnými Zásadami pro prodej bytů, schválenými usnesením ZMČ 13/18/2016 z 23.6.2016 schválila v souladu se Zásadami Rada MČ Praha 5 usnesením 45/1678/2016 dne 20.11.2016.