4. Udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro 2 původní nájemce bytů čp 316 Štefánikova 8

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro 2 původní nájemce bytů čp 316 Štefánikova 8

Udělení výjimky z důvodu uvolnění administrativně rozděleného bytu a tím umožnění privatizace domu na adrese č.p. 316 Štefánikova 8 za současného pronájmu jiného bytu v privatizovaném domě
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. ZMČ v případě privatizace b.j. … v domě Štefánikova 28, Praha 5, k.ú. Smíchov … netrvat na části podmínky uvedené v Zásadách pro prodej bytů MČ Praha 5 čl. II, odst. 2.1.c – tedy pro uznání nároku na slevu 15 % z kupní ceny na podmínce 3 letého nájemního vztahu 

  2. ZMČ v případě privatizace b.j. … na adrese K Vodojemu 9, Praha 5, k.ú. Smíchov … netrvat na části podmínky uvedené v Zásadách pro prodej bytů MČ Praha 5 čl. II, odst. 2.1.c – tedy pro uznání nároku na slevu 15 % z kupní ceny na podmínce 3 letého nájemního vztahu

Usnesení bylo schváleno 6-0-2 hlasy

Usnesením RMČ 34/1262/2016 z 14.9.2016 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy v domě č.p. 249 Štefánikova 28 s paní J.Č. a usnesením č. 7/187/2017 z 15.2.2017 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy v domě č.p. 209 K Vodojemu 9 s paní B.k. Obě tyto bytové jednotky se nacházejí v domech, kde probíhá privatizace bytů.

V případě výše uvedené privatizace nebyla splněna podmínka pro možnost získání slevy ve výši 15 % z kupní, neboť nájemní vztah mezi oprávněným nájemcem a MČ P5 ke dni převzetí nabídky netrval minimálně 3 roky. Jelikož došlo k výměně bytů na základě požadavku MČ P5 a ne nájemce, doporučuje se netrvat na splnění výše uvedené podmínky.