1. Schválení programu 6. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 06.04.2017, schválení zápisu 5. zasedání VMI konaného dne 23.03.2017, volba ověřovatele

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 6. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 06.04.2017, schválení zápisu 5. zasedání VMI konaného dne 23.03.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 6. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 06.04.2017

  Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Schvaluje:

 1. Zápis 5. zasedání VMI konaného dne 23.03.2017

  Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Volí:

 1. Ověřovatele zápisu:

  Pavla Chramostu

  Usnesení nebylo schváleno 4-4-0 hlasy

 2. Ověřovatele zápisu:

  Ing. Tomáše Myslivečka

  Usnesení nebylo schváleno 4-4-0 hlasy

  Dle rozhodnutí předsedy Výboru jsou ověřovateli zápisu P. Chramosta i Ing. T. Mysliveček.