9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 328/1 v k.ú. Radlice investorovi stavby a spoluvlastníkovi sousedních nemovitostí Real – Treuhand Reality, s.r.o.

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/9/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 328/1 v k.ú. Radlice investorovi stavby a spoluvlastníkovi sousedních nemovitostí Real – Treuhand Reality, s.r.o.

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 328/1 v k.ú. Radlice dle geometrické oddělovacího plánu parc.č. 328/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Radlice za cenu dle znaleckého posudku č. 4614-214/16 3 000 Kč Real-Treuhand Reality, s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 29, IČ 14502763

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Pozemek se nachází ve školním areálu Základní a mateřské školy Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115. Z tohoto důvodu poskytl stanovisko Odbor školství.

Ing. P. Richter odešel ze zasedání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě