8. Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č.o. 38 a 40, k.ú. Smíchov

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/8/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č.o. 38 a 40, k.ú. Smíchov

Prodej volných bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č.p. 291 a 292 a podílů na pozemku parc. č. 296 a 297 zast. plocha), vymezené prohlášením vlastníka, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení obálkovou metodou kupujícím, kteří podali nejvyšší nabídkovou cenu
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit Prodej volných bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č.p. 291 a 292 a podílů na pozemku parc. č. 296 a 297 zast. plocha), vymezené prohlášením vlastníka, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení obálkovou metodou kupujícím, kteří podali nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: 291/02

  velikost bytu: 3+1 61,20 m2
  spoluvlastnický podíl: 612/21391
  kupující: …

  celková kupní cena: 2.776.010 Kč

  bytová jednotka č.: 291/04

  velikost bytu: 2+1 59,70 m2
  spoluvlastnický podíl: 597/21391
  kupující: …

  celková kupní cena: 3.309.000 Kč

  bytová jednotka č.: 291/06

  velikost bytu: 2+1 45,10 m2
  spoluvlastnický podíl: 451/21391
  kupující: …

  celková kupní cena: 2.302.011 Kč

  bytová jednotka č.: 291/14

  velikost bytu: 2+1 57,30 m2
  spoluvlastnický podíl: 573/21391
  kupující: …

  celková kupní cena: 3.895.350 Kč

  bytová jednotka č.: 292/05

  velikost bytu: 1+1 33,60 m2
  spoluvlastnický podíl: 336/21391
  kupující: …

  celková kupní cena: 2.315.000 Kč

  bytová jednotka č.: 292/07

  velikost bytu: 1+1 59,10 m2
  spoluvlastnický podíl: 591/21391
  kupující:  …

  celková kupní cena: 3.156.429 Kč

Usnesení bylo schváleno 10-0-0 hlasy

RMČ P5 dne 15.02.2017 usnesením č. 7/183/2017 souhlasila s realizací záměru prodeje ze seznamu domů schválených ZMČ P5 dne 20.6.2013 usnesením č. 26/16/2013.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě