7. Prodej pozemku parc.č. 3628/1, jehož součástí je dům čp 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc.č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k.ú. Smíchov

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Prodej pozemku parc.č. 3628/1, jehož součástí je dům čp 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc.č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k.ú. Smíchov

Prodej nemovitosti jako celek Bytovému družstvu Holečkova 66, Praha 5,dle platných Zásad prodeje bytových domů městské části Praha 5.
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. schválit prodej pozemku parc.č.3628/1, jehož součástí je dům čp 1785 na adrese Holečkova 66, Praha 5 včetně pozemku parc.č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše  k.ú. Smíchov Bytovému družstvu Holečkova 66, Praha 5, IČ 057 99 236, dle platných Zásad prodeje bytových domů MČ Praha 5  za kupní cenu 19 000 000 Kč (pro uznání slevy z kupní ceny nebude zahrnuto období od odevzdání veškerých podkladů ze strany BD nutných pro schválení prodeje, do schválení prodeje ZMČ P5)

    Datum první doručené nabídky  11. 10. 2016

    Datum přijetí společné závazné nabídky  30. 11. 2016

Usnesení bylo schváleno 8-0-2 hlasy

Usnesením ZMČ P5 č. 28/36/2013 byl schválen záměr prodeje domu č.p. 1785 Holečkova č.o. 66, včetně souvisejících pozemků a staveb jako celek podle Zásad pro prodej domů MČ P5  právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě