6. Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1213 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 264, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1213 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 264, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 1.11.2016
  datum akceptace nabídky: 8.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 261/11145
  plocha bytu dle PV: 26,1 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 757.000,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.1.      : 0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč

   

Usnesení bylo schváleno 9-1-0 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytů vymezených Prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám oprávněným nájemcům bytů a nabídkové ceny dle znaleckých posudků na jednotlivé byty s možností poskytnutí slevy z kupní ceny v souladu s platnými Zásadami pro prodej bytů, schválenými usnesením ZMČ 13/18/2016 z 23.6.2016 schválila v souladu se Zásadami Rada MČ Praha 5 usnesením 35/1305/2016 dne 21.9.2016.

Ing. M. Černý se vrátil na zasedání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě