4. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Prodej jednotek včetně podílů na společných částech pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 201, 202 a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej jednotek  včetně podílů na společných částech pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 201, 202 a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 2.2.2017
  datum akceptace nabídky: 27.2.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 497/25006
  plocha bytu dle PV: 49,7 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku:       1.640.100,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 246.015,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 6.2.2017
  datum akceptace nabídky: 1.3.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 563/25006
  plocha bytu dle PV: 56,3 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku:       1.970.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 295.575,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 6.2.2017
  datum akceptace nabídky: 10.2.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 777/25006
  plocha bytu dle PV: 77,7 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku:        2.719.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 407.925,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 135.975,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 2.2.2017
  datum akceptace nabídky: 22.2.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 566/25006
  plocha bytu dle PV: 56,6 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku:      1.981.000,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 297.150,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

  jednotka č.:  …
  datum převzetí nabídky: 6.2.2017
  datum akceptace nabídky: 24.2.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 767/25006
  plocha bytu dle PV: 76,7 m2
  kupující:  …
  kupní cena dle znaleckého posudku:       2.684.500,- Kč
  sleva  při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 402.675,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
  sleva  dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

   

Usnesení bylo schváleno 9-1-0 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytů 201-02-201/18 a 202/01-202/16 vymezených Prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám oprávněným nájemcům bytů a nabídkové ceny dle znaleckých posudků na jednotlivé byty z 15.11.2016 s možností poskytnutí slevy z kupní ceny v souladu s platnými Zásadami pro prodej bytů, schválenými usnesením ZMČ 13/18/2016 z 23.6.2016 schválila v souladu se Zásadami Rada MČ Praha 5 usnesením 45/1678/2016 dne 20.11.2016.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě