2. Záměr možnosti využití částí pozemků parc. č. 1983/5, 2149/1 a 1976/1, k.ú. Košíře ve svěřené právě MČ Praha 5, na stavbu a provozování rodičovského střediska pro Nadační fond Klíček

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Záměr možnosti využití částí pozemků parc. č. 1983/5, 2149/1 a 1976/1, k.ú. Košíře ve svěřené právě MČ Praha 5, na stavbu a provozování rodičovského střediska pro Nadační fond Klíček

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit se záměrem možnosti využití částí pozemků parc. č. 1983/5, 2149/1 a 1976/1, k.ú. Košíře ve svěřené právě MČ Praha 5, na stavbu a provozování rodičovského střediska pro Nadační fond Klíček, se sídlem Renoirova 654, 152 00  Praha 5, IČ: 45247234, za podmínky zapracování připomínek jednotlivých odborů MČ Praha 5 do připravovaného záměru

Usnesení bylo schváleno 10-0-0 hlasy

K výše uvedenému záměru poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, Odbor školství, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, Odbor ochrany životního prostředí, Stavební úřad, Odbor majetku a investic.

Záměr představili zástupci Nadačního fondu Klíček (Mgr. M. Královcová, DiS., J. Královec, DiS.).

JUDr. Ing. M. Aschenbrennerová přišla na zasedání.