1. Schválení programu 5. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 23.03.2017, schválení zápisu 4. zasedání VMI konaného dne 09.03.2017, volba ověřovatele

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 5. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 23.03.2017, schválení zápisu 4. zasedání VMI konaného dne 09.03.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. návrh pana J. Endala přesunout bod. č. 8 Záměr možnosti využití částí pozemků parc. č. 1983/5, 2149/1 a 1976/1, k.ú. Košíře ve svěřené právě MČ Praha 5, na stavbu a provozování rodičovského střediska pro Nadační fond Klíček po bodu č. 1.

  Návrh byl přijat 8-0-1 hlasy

Neschvaluje:

 1. návrh pana P. Chramosty vypustit body 3, 4, 5 z původního programu do doby vypracování znaleckých posudků. 

  Návrh nebyl přijat 1-7-1 hlasy

Schvaluje:

 1. Program 5. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 23.03.2017

  Usnesení bylo schváleno 8-0-1 hlasy

Schvaluje:

 1. Zápis 4. zasedání VMI konaného dne 09.03.2017

  Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Volí:

 1. Ověřovatele zápisu:

  Ing. T. Myslivečka

  Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy