6. Uzavření Dohody o umístění stavby – zahradního altánu, s Arcidiecezní charitou Praha, nájemcem budovy č.p. 614, Renoirova 7, Praha 5 a přilehlého pozemku parc. č. 1020/73, k.ú. Hlubočepy

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Uzavření Dohody o umístění stavby – zahradního altánu, s Arcidiecezní charitou Praha, nájemcem budovy č.p. 614, Renoirova 7, Praha 5 a přilehlého pozemku parc. č. 1020/73, k.ú. Hlubočepy

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dohody o umístění stavby  – zahradního altánu na pozemku parc. č. 1020/73, k.ú. Hlubočepy,a to vlastním nákladem, s Arcidiecezní charitou Praha, IČO 43873499, nájemcem budovy č.p. 614, která je součástí pozemku parc. č. 1020/72, k.ú. Hlubočepy a přilehlého pozemku parc. č. 1020/73, k.ú. Hlubočepy na adrese Renoirova 7, Praha 5

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K umístění novostavby zahradního altánu na výše uvedeném pozemku poskytl stanovisko Odbor majetku a investic, odd. stavebně – technické.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě