5. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s prodejem části pozemku parc. č.1597/2- ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 230 m2 (celková plocha pozemku 6899 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, za podmínky, že bude předmětná část pozemku prodaná včetně plotu a podezdívky, tedy až k hranici s chodníkem

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1595/2 ? zahrada o celkové výměře 403 m2 a pozemku parc. č. 1595/3 ? zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící nemovitosti v k.ú. Smíchov. Účelem žádosti je scelení části pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy s pozemky žadatele.

K výše uvedenému prodeji části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě