4. Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku prac. č. 4805, k.ú. Smíchov

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku prac. č. 4805, k.ú. Smíchov

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s pronájmem  části pozemku parc. č. 4805 – zahrada, o výměře cca 200 m2 (celková plocha pozemku 2353 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Účelem žádosti je využití pozemku jako zahrádky k rekreaci.

K výše uvedenému pronájmu části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.