2. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4261/260, k.ú. Smíchov

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4261/260, k.ú. Smíchov

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s prodejem pozemku parc č. 4261/260 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 106 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 4261/67 k.ú. Smíchov a na něm stojící nemovitosti. Účelem žádosti je scelení pozemku s pozemky žadatele a získání přístupové cesty k pozemku a nemovitosti žadatele.

K výše uvedenému prodeji pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě