1. Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 09.03.2017, schválení zápisu 3. zasedání VMI konaného dne 09.02.2017, volba ověřovatele

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 09.03.2017, schválení zápisu 3. zasedání VMI konaného dne 09.02.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 09.03.2017

  Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Schvaluje:

 1. Zápis 3. zasedání VMI konaného dne 09.02.2017

  Usnesení bylo schváleno 7-0-1 hlasy

Volí:

 1. Ověřovatele zápisu:

  Ing. Tomáše Myslivečka

  Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Jan Jelínek přišel na zasedání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě