8. Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1021/3 a 1023/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/8/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1021/3 a 1023/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  souhlasit se směnou části pozemku parc. č. 1021/3 o výměře cca 1 m2, části pozemku parc. č. 1023/2 o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemek parc. č. 1022/3 o výměře cca 25 m2 , v k.ú. Košíře ve vlastnictví žadatelů, za podmínky stanovené Odborem dopravy – že nebude dotčeno těleso pozemní komunikace

  Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

  K výše uvedenému prodeji poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

  Kontakt

  Městská část Praha 5
  nám 14. října 1381/4
  150 00 Praha 5

  Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

  ID datové schránky: yctbyzq

  Podrobné kontakty a úřední hodiny

  Sociální sítě