20. Č.p. 278 Štefánikova 40 – žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/20/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 278 Štefánikova 40 – žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. RMČ zrušit část usnesení RMČ 45/1543/2013 z 1.10.2013 bod I. odst. 2, týkající se realizace záměru prodeje b.j. 278/4, k.ú. Smíchov

  2. RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytové jednotky 278/4 na adrese Štefánikova 40 včetně podílu o velikosti 583/11503 na společných částech domu č.p. 278 a pozemku parc.č. 96 (zastavěná plocha), vše k.ú. Smíchov vlastníkům bytové jednotky 278/5 za účelem scelení administritavně rozděleného bytu za cenu dle znaleckého posudku č. 4677-277/16 Ing. Beneše z 15.11.2016, tzn. 2.276.700,- Kč dle Statutu… bez možnosti slevy z kupní ceny

  3. ZMČ zrušit část usnesení ZMČ 12/20/2011 z 15.11.2011, odst. I. bod 1., týkající se záměru prodeje bytové jednotky č. 278/4, k.ú. Smíchov  dle Zásad prodeje bytů a schválit nový záměr prodeje této bytové jednotky včetně podílu o velikosti 583/11503 na společných částech domu č.p. 278 a pozemku parc.č. 96 (zastavěná plocha), vše k.ú. Smíchov dle Statutu… vlastníkům bytové jednotky 278/5, k.ú. Smíchov za cenu dle znaleckého posudku č. 4677-277/16 Ing. Beneše z 15.11.2016, tzn. 2.276.700,- Kč dle Statutu… bez možnosti slevy z kupní ceny za účelem scelení administrativně rozděleného bytu

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě