19. Pronájem prostor sloužících podnikání jednotky č. 198/101 (ev. č. 903) v domě Plzeňská 198/49, Praha 5 na základě zveřejněného záměru

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/19/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Pronájem prostor sloužících podnikání jednotky č. 198/101 (ev. č. 903) v domě Plzeňská 198/49, Praha 5 na základě zveřejněného záměru

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí došlé žádosti k záměru ev. č. 158/2016

  2. schválit pronájem prostoru sloužících podnikání j.č. 198/101, ev. č. 903 o výměře 64,2m2 v 1.nadz. podláží domu č. p. 198, k. ú. Košíře, Plzeňská 49, Praha 5 žadateli: Ordinace u zvonu s.r.o., IČ 05566312, Jandova 185/6, Praha 9 za nabídnuté nájemné ve výši 2.012,3,- Kč/m2/rok, tj. 10.765,805,- Kč/měsíc + alt. DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou s garancí nevypověditelnosti nájemní smlouvy v délce trvání 4let a s možností podnájmu (výlučně za účelem provozu ordinace) bez souhlasu pronajímatele, k účelu užívání jako provoz ordinace/ordinací

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě