5. Žádosti o prodej pozemku parc.č. 4181/1 k.ú. Smíchov

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic

Žádosti o prodej pozemku parc.č. 4181/1 k.ú. Smíchov

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

  1. žádosti o prodej pozemku parc.č. 4181/1 v k.ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitostí společnosti PRONABYT, se sídlem Praha 5, Pod Hybšmankou 2346/17, IČ 27108317 a  …  

Odkládá:

  1. a) schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 4181/1 v k.ú. Smíchov o výměře 409 m2 vlastníkovi sousedních nemovitostí: společnosti PRONABYT, se sídlem Praha 5, Pod Hybšmankou 2346/17, IČ 27108317 za cenu dle znaleckého posudku

    nebo

    … za cenu dle znaleckého posudku

    b) schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 4181/1 o výměře 409 m2 v k.ú. Smíchov výběrovým řízením nejvyšší nabídce s minimální cenou dle znaleckého posudku

Žádá:

  1. o doplnění stanoviska Odboru legislativní, Oddělení právní a vymáhání pohledávek a dále žádá o nové stanovisko pověřeného vedoucího Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

MČ Praha 5 eviduje žádost ……o prodej pozemku parc.č. 4181/1 v k.ú. Smíchov. Na části pozemku hodlají vybudovat garáže a část pozemku chtějí využít jako zahradu.
Dále byla doručena žádost o prodej pozemku parc.č. 4181/1v k.ú. Smíchov od vlastníka přilehlého domu č.p. 2346 společnosti PRONABYT, s.r.o. se sídlem Praha 5, Pod Hybšmankou 2346/17.

Odloženo z důvodu doplnění stanoviska Odboru legislativní, Oddělení právní a vymáhání pohledávek a nového stanoviska pověřeného vedoucího Odboru územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě