4. Žádost o dlouhodobé snížení nájmu – prostory sloužící podnikání, Plzeňská č.p.949, č.o. 129, v ul. Plzeňská, k.ú. Košíře, Ilona Tuhá, IČ 86640607

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o dlouhodobé snížení nájmu – prostory sloužící podnikání, Plzeňská č.p.949, č.o. 129, v ul. Plzeňská, k.ú. Košíře, Ilona Tuhá, IČ 86640607

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit záměr snížení měsíčního nájemného nájemci prostor sloužící podnikaní ev.č. 901, v domě č.p. 949, k.ú. Košíře, Ilona Tuhá, IČ 866 40 607

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Nájemce prostor sloužících podnikání v domě č. p. 949, č.o. 129, v ul. Plzeňská, Praha 5, k. ú. Košíře, Ilona Tuhá, IČ 866 40 607, požádala dne 27.07.2016 o dlouhodobé snížení nájmu. Jako důvod své žádosti o dlouhodobé snížení nájmu, o cca 20 procent, uvádí zejména vzrůstající narůst podnikatelských vstupů, snahu udržet nízké ceny a neadekvátní výši nájemného.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě