3. Projednání možnosti odkoupení či jiného majetkoprávního vypořádání k pozemkům parc.č. 727/1,727/2,727/3,727/4,727/5,728/1,728/2,728/3,728/4 a 728/5, k.ú. Košíře na LV 1303 ve vlastnictví soukromých osob – park Kavalírka

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Projednání možnosti odkoupení či jiného majetkoprávního vypořádání k pozemkům parc.č. 727/1,727/2,727/3,727/4,727/5,728/1,728/2,728/3,728/4 a 728/5, k.ú. Košíře na LV 1303 ve vlastnictví soukromých osob – park Kavalírka

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Nedoporučuje:

  1. RMČ za podmínek uvedených … … … …

Žádá:

  1. Odbor správy veřejného prostranství a zeleně o vyjádření k způsobu péče o městskou zeleň ve vazbě k vlastnickým vztahům.

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Uvedený materiál byl předkládán VMI z důvodu projednání dalšího postupu ve výše uvedené věci. Podle podnětů občanů je nutné zajistit nezastavitelnost tohoto území nejen Územním plánem, ale i vlastnictvím tohoto pozemku. Zástupce vlastníků potvrdil ochotu jednat o prodeji pozemků za určitých podmínek.