1. Schválení Programu 9. zasedání Výboru majetku a investic dne 10.11.2016, zápisu 8. zasedání VMI dne 08.09.2016, volba ověřovatelů

06/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení Programu 9. zasedání Výboru majetku a investic dne 10.11.2016, zápisu 8. zasedání VMI dne 08.09.2016, volba ověřovatelů

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 9. zasedání Výboru majetku a investic dne 10.11.2016

  Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy

 2. Zápis 8.zasedání VMI dne 08.09.2016

  Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Volí:

 1. Ověřovatele/ověřovatelku zápisu:

  Pavla Chramostu

  Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Výbor hlasoval o každém usnesení zvlášť

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě