4. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hĺubočepy od vlastníka sousedních nemovitostí s.r.o. Benemat

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o prodej části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hĺubočepy od vlastníka sousedních nemovitostí s.r.o. Benemat

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hlubočepy o výměře 89 m2 vlastníkovi sousedních nemovitostí společnosti BENEMAT, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28 IČ 27569608 za cenu 7 000 Kč/m2 tj. celkem 623 000 Kč

    nebo

    souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hlubočepy o výměře 89 m2 vlastníkovi sousedních nemovitostí společnosti BENEMAT, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28 IČ 27569608 za nabídnutou cenu 5 000 Kč/m2 tj. 445 000 Kč

    nebo

    souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hlubočepy o výměře 89 m2 vlastníkovi sousedních nemovitostí společnosti BENEMAT, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28 IČ 27569608 za cenu dle znaleckého posudku na cenu obvyklou

VÝBOR NEBYL USNÁŠENÍ SCHOPNÝ