3. Záměr společnosti Janáčkovo 41 s.r.o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Záměr společnosti Janáčkovo 41 s.r.o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží

Záměr stavby podzemních garáží pod budovou č. p. 476 a pod pozemky parc. č. 215 a 216 v k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

  1. stanovisko komise dopravní a stavební ve věci “Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477, k.ú. Smíchov”

Schvaluje/neschvaluje:

  1. možnost snížení ceny pozemků parc.č.215 a 216, k.ú.Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 zřízením služebnosti pro vlastníka nemovitosti čp. 477, k.ú. Smíchov

VÝBOR NEBYL USNÁŠENÍ SCHOPNÝ