2. Žádost společnosti UPC Česká republika s.r.o. o vyjádření k záměru zasíťování objektů ve správě MČ Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost společnosti UPC Česká republika s.r.o. o vyjádření k záměru zasíťování objektů ve správě MČ Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje RMČ:

  1. Schválit / neschválit

VÝBOR NEBYL USNÁŠENÍ SCHOPNÝ