1. Schválení Programu 4.zasedání Výboru majetku a investic dne 21.4.2016, zápisu 3.zasedání VMI dne 17.3.2016, volba ověřovatelů

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Schválení Programu 4.zasedání Výboru majetku a investic dne 21.4.2016, zápisu 3.zasedání VMI dne 17.3.2016, volba ověřovatelů

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

  1. Program 4. zasedání Výboru majetku a investic dne 21.4.2016

     

  2. Zápis 3.zasedání VMI dne 17.3.2016

Volí:

  1. Ověřovatele zápisu:

VÝBOR NEBYL USNÁŠENÍ SCHOPNÝ