4. Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 17. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. ZMČ Praha 5   s c h v á l i t   Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5  

Usnesení bylo schváleno 7/2/0 hlasy