3. Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy

24/03/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 17. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy

SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se směnou pozemků v k. ú. Hlubočepy parc. č. 1020/405 o výměře 1693 m2 a části parc. č. 1020/323 o výměře cca 17m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za parc. č. 1020/309 o výměře 1617 m2, parc. č. 1020/379 o výměře 71 m2, parc. č. 1020/416 o výměře 37 m2, parc. č. 1020/419 o výměře 3 m2, parc. č. 1020/420 o výměře 87 m2 a dvě části pozemku parc. č. 1020/330 o výměře cca 117 m2 a 220 m2 ve vlastnictví žadatele

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy
SVM MHMP jedná se společností Billa Reality spol. s.r.o a žádá o stanovisko ke směně pozemků, nebo jejich částí v k.ú. Hlubočepy na jednom z směňovaných pozemků a to parc.č. 1020/309, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví společnosti Billa Reality s.r.o. – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1617 m2 je stavba zrekonstruovaného veřejného prostranství ve vlastnictví MČ Praha 5 – žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření tohoto pozemku schválena na 30. zasedání RMČ Praha 5 konané dne 04.08.2015, usnesení č.30/1018/2015).

Na základě výše uvedeného doporučuje Výbor majetku a investic v písemné komunikaci s obcí hl.m.Prahou zdůraznit, že dle dopisu MHMP SVM ze dne 27.10.2015 má po převodu pozemku parc.č. 1020/309, k.ú. Hlubočepy do vlastnictví obce hl.m.Prahy být zpracován materiál na jeho svěření městské části Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě