1. Schválení Programu 3.zasedání Výboru majetku a investic dne 17.3.2016, zápisu 2.zasedání VMI dne 18.2.2016, volba místopředsedy VMI, volba ověřovatelů

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 17. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Schválení Programu 3.zasedání Výboru majetku a investic dne 17.3.2016, zápisu 2.zasedání VMI dne 18.2.2016, volba místopředsedy VMI, volba ověřovatelů

Přítomni: P. Chramosta, Jan Trojánek, Jaroslav Paták , RNDr. J. Macek, Bc. L. Herold , MUDr.Pavel Pochop, Mgr.Martina Pokorná, V. Čahoj, Ing.Vít Šorm Ph.D,

Omluveni: Mgr. J. Smetana, JUDr.T.Homola

Bez práva hlasovat: Ing.Pavel Richter, Zina Porkertová, Bc.Tatiana Konrádová
D.Kováčiková MBA

Za odborníky: Mgr.Richard Nezval MBA
Ing. Hanzlíček

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 3. zasedání Výboru majetku a investic dne 17.3.2016

   

  9/0/0

 2. Zápis 2.zasedání VMI dne 18.2.2016

  8/0/1

Volí:

 1. Místopředsedu VMI: Mgr.Martinu Pokornou

  7/0/2

 2. Ověřovatele zápisu:Jaroslava Patáka

  9/0/0

Usnesení byla schválena