3. Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 18. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Stahuje materiál z jednání:

  1. ZMČ Praha 5   s c h v á l i t   Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5  

Materiál by stažen na základě požadavku předkladatele, pana Pavla Chramosty

V průběhu diskuze došlo k několika návrhům o doplnění textu projednávaného materiálu a to jak ze strany občanů tak členů Výboru majetku a investic a návrhu změny v procesu schvalování