2. Záměr společnosti Janáčkovo 41 s.r.o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží

08/03/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 18. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Záměr společnosti Janáčkovo 41 s.r.o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží

Záměr stavby podzemních garáží pod budovou č. p. 476 a pod pozemky parc. č. 215 a 216 v k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. informaci o možnosti snížení ceny pozemků ve svěřené správě MČ Praha 5 a zřízení služebnosti pro vlastníka nemovitosti čp. 477

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy
Přišel pan Smetana

Uvedený materiál se týká zřízení podzemních garáží pod budovou čp.476 a pozemky parc.č. 215 a 216, k.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5. Tento materiál byl dvakrát projednáván v Radě městské části Praha 5 a to v letech 2014 a 2015, vždy s negativním usnesením. Nesouhlasné stanovisko RMČ Praha 5 bylo hlavně z těchto důvodů:
– špatný stav sklepů a základových konstrukcí domu č.p. 476 a narušení statického stavu objektu
– nekoncepčnost prodeje obslužných pozemků bytového domu v lokalitě na Janáčkově nábřeží
– nesoulad nabízené ceny pozemků a ceny dle cenové mapy
– nemožnost provozovat úplatná parkovací místa ve vnitrobloku po dobu stavby
Pouze upozorňujeme, že stanovisko Odboru dopravy ÚMČ Praha 5 bylo z pochopitelných důvodů vždy kladné.

V průběhu projednávání tohoto materiálu byly doručeny Výboru majetku a investic podněty občanů, kterými se VMI bude zabývat a budou použity jako podklad pro nové projednání této problematiky.

Výbor majetku a investic materiál odkládá a žádá předkladatele o doplnění právní a věcné analýzy záměru ve spojení s privatizací této lokality a zájmem občanů.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě