1. Schválení Programu 2.zasedání Výboru majetku a investic dne 18.2.2016, volba místopředsedy VMI, volba ověřovatelů

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 18. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Schválení Programu 2.zasedání Výboru majetku a investic dne 18.2.2016, volba místopředsedy VMI, volba ověřovatelů

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 2. zasedání Výboru majetku a investic dne 18.2.2016

   

  8/0/0

Volí:

 1. Místopředsedu VMI: Mgr.Martinu Pokornou

  5/0/3    Volba nebyla schválena

 2. Ověřovatele zápisu: Jaroslava Patáka

  8/0/0