6. Č.p. 278 Štefánikova 40 – Žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Č.p. 278 Štefánikova 40 – Žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Stahuje materiál z jednání:

  1. zrušit část usnesení RMČ 45/1543/2013 z 1.10.2013 bod I. odst.2, týkající se bytové jednotky 278/04, k.ú. Smíchov

  2. souhlasit se záměrem prodeje bytové jednotky č. … na adrese Štefánikova 40 včetně podílu o velikosti 583/11503 na společných částech domu č.p. 278 a pozemku parc.č. 96 (zastavěná plocha), vše k.ú. Smíchov vlastníkům bytové jednotky … za cenu dle znaleckého posudku dle Statutu… bez možnosti dodatečně vyplacené slevy

  3. zpracovat aktuální znalecký posudek na cenu obvyklou, týkající se ocenění bytové jednotky č. … , k.ú. Smíchov

Stahuje materiál z jednání:

  1. ZMČ rušit část usnesení ZMČ č. 12/20/2011 z 15.11.2011, týkající se bytové jednotky č. … , k.ú. Smíchov a schválit nový záměr prodeje této bytové jednotky dle Statutu… za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku vlastníkovi bytové jednotky …

Usnesení bylo schváleno 7/0/2 hlasy