5. Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Stahuje materiál z jednání:

  1. ZMČ Praha 5 s c h v á l i t  Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5  

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy