4. Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/4/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

  1. zprávu předsedy Pavla Chramosty o činnosti Výboru majetku a investic za I. pololetí 2015

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy