3. U Malvazinky č. p. 150 24 k.ú. Smíchov záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 16. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

U Malvazinky č. p. 150 24 k.ú. Smíchov záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci

zrušení původního a schválení nového záměru prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Stahuje materiál z jednání:

  1. RMČ zrušit část usnesení  RMČ 38/1321/2014, bod II.1. ,týkající se záměru prodeje bytové jednotky  … v domě č. p. 150, U Malvazinky 24, k.ú. Smíchov

  2. RMČ  schválit záměr prodeje bytové jednotky … v domě č.p. 150, U Malvazinky 24 včetně podílu o velikosti 38/390 na společných  částech domu č.p. 150, pozemku parc. č. 1811/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a podílu 1/5 pozemku parc. č. 1811/1 (zahrada) dle aktualizovaného znaleckého posudku , vše k.ú. Smíchov za celkovou kupní cenu 1.200.000 Kč oprávněnému nájemci  dle Zásad prodeje bytů Městské části Praha 5 schválených ZMČ P5 dne 19.12.2013

Usnesení bylo schváleno 7/0/2 hlasy