5. Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 26. 8. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 13/5/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. projednání zprávy předsedy Pavla Chramosty o činnosti Výboru majetku a investic za I. pololetí 2015 z důvodu neusnášeníschopnosti

Usnesení bylo schváleno … hlasy