5. Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

25/09/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 26. 8. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 13/5/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. projednání zprávy předsedy Pavla Chramosty o činnosti Výboru majetku a investic za I. pololetí 2015 z důvodu neusnášeníschopnosti

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě