4. Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

25/09/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 26. 8. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 13/4/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. projednání Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 na další jednání VMI z důvodu neusnášeníschopnosti 

V průběhu projednávání bodu se o slovo přihlásila PhDr. M. Sternová a uvedla, že
společně s Ing. E. Uchytilovou návrh usnesení nepodpoří, stejně se vyjádřil také Bc.L.Herold.

V průběhu projednávání bodu odešli z jednání Mgr. J. Smetana, Bc. L. Herold,
Ing. E.Uchytilová a PhDr. M. Sternová Ph. D. a zároveň se dostavil Ing. V. Šorm.
Z uvedeného důvodu se jednání VMI stalo neusnášeníschopným.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě