3. Žádost o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 – Smíchov

25/09/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 26. 8. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 13/3/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 – Smíchov

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit nájemci VAN PHUC BUI, IČ 73411353 zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 32/0/OOA/NP/08 ze dne 24.09.2008, ve znění pozdějších dodatků na pronájem nebytového prostoru ev. č. 903 v nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 – Smíchov

Doporučuje:

  1. radnímu Ing. P. Richterovi vypsat v co nejkratším možném termínu výběrové řízení na pronájem uvedeného NP 

Hlasování: 5/0/1 (nepř. Herold,Šorm)
Usnesení nebylo přijato

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě