2. Revokace usnesení č. 8/4/2015 z 19.5.2015 – Záměr prodeje id. podílu 3/5 domu č. p. 451 Na Valentince 5, k. ú. Smíchov

25/09/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 26. 8. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 13/2/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Revokace usnesení č. 8/4/2015 z 19.5.2015 – Záměr prodeje id. podílu 3/5 domu č. p. 451 Na Valentince 5, k. ú. Smíchov

snížení minimální nabídkové ceny z důvodu nedoručení žádné nabídky
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Revokuje:

 1. usnesení Výboru majetku a investic č. 8/4/2015 z 19.5.2015  takto:

Doporučuje RMČ:

 1. schválit záměr prodeje id. 3/5 nemovitostí pozemku parcel. č. 535, jehož součástí je stavba čp. 451, bytový dům, Na Valentince 5, k. ú. Smíchov, formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

   

Doporučuje RMČ:

 1. schválit podmínky výběrového řízení:
  – minimální kupní cena 10 800 000,- Kč
  – složení kauce ve výši 540 000,- Kč
  – podpis kupní smlouvy schváleným uchazečem ve lhůtě 30 dnů od schválení prodeje ZMČ Praha 5
  – uhrazení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od podpisu kupní smlouvy

   

Doporučuje RMČ:

 1. schválit

  komisi pro otvírání obálek s nabídkami na odkoupení podílu 3/5 nemovitostí formou výběrového řízení obálkovou metodou ve složení:
  Ing. Pavel Richter – radní MČ Praha 5
  Ing. Jiří Šlachta – vedoucí odboru majetku a investic
  Zina Porkertová – vedoucí oddělení prodeje nemovitostí a privatizace MČ Praha 5

  Pavel Chramosta – předseda Výboru majetku a investic

  Ing. Uchytilová – členka zastupitelstva

   

  náhradníci:
  Bc. Lukáš Herold – člen zastupitelstva
  Jitka Hůlová – referentka odboru majetku a investic

  PhDr.Marie Sternová Ph.D. – členka zastupitelstva

  Ing.Karel Klíma – člen zastupitelstva

  Viktor Čahoj – radní MČ Praha 5

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Herold,Šorm)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě