1. Schválení programu 13.(mimořádného) zasedání Výboru majetku a investic, schválení zápisu 12. Výboru majetku a investic a volba ověřovatelů

25/09/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 26. 8. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 13/1/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Schválení programu 13.(mimořádného) zasedání Výboru majetku a investic, schválení zápisu 12. Výboru majetku a investic a volba ověřovatelů

Přítomni: P. Chramosta, V. Čahoj, PhDr. M. Sternová Ph. D. (přítomna do 18.30 hod.) Ing. E. Uchytilová, (přítomna do 18.30 hod.), Mgr. J. Smetana (přítomen do 17.45 hod), RNDr. J. Macek, Bc. L. Herold (přítomen od 16.10 do 18.30 hod.), Ing. V. Šorm (přítomen 18.10 do 18.45 hod.)

Omluveni: J. Trojánek, JUDr. T. Homola

Bez práva hlasovat: Ing.Jiří Šlachta, Ing.Pavel Richter

Výbor majetku a investic městské části Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

  1. Program 13 (mimořádného) zasedání Výboru majetku a investic dne 26.8.2015 vč. bodu č. 5 připraveného “na stůl”
       

  2. Zápis z 12.zasedání Výboru majetku a investic dne 13.8.2015

  3. Ověřovatele zápisu: Ing. E. Uchytilovou     

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Herold,Šorm)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě