3. Záměr prodeje pozemku parc.č. 381 v k.ú. Smíchov vlastníkům jednotek v přilehlém domě Na Celné 1361/12, Praha 5

31/08/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 13. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/3/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Záměr prodeje pozemku parc.č. 381 v k.ú. Smíchov vlastníkům jednotek v přilehlém domě Na Celné 1361/12, Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 381 v k.ú. Smíchov o výměře 124 m2 vlastníkům jednotek sdružených do Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Celné 12, Praha 5 dle důvodové zprávy za kupní cenu 374 760 Kč 

     

     

Doporučuje:

  1. radnímu, Ing.Pavlu Richtrovi, zahájito jednání se Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Celné 12, Praha 5, o odkupu pozemku parc.č. 363, k.ú. Smíchov za nejvyšší nabídnutou cenu

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě